تاريخ : بيست و يکم مهر 1398
ساعت : 16:01
کد : 4289
رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛
لزوم اعلام آمار صادرات شش ماهه اول سال 1398 توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با مطابق ماده 14 دستورالعمل صادرات تجهیزات پزشکی حداکثر تا پایان آبان ماه 1398
لزوم اعلام آمار صادرات شش ماهه اول سال 1398 تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی ، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: مطابق ماده 14 دستورالعمل صادرات تجهیزات پزشکی و به منظور بروزرسانی آمار صادرات انجام شده در سال 1398، لازم است تا کلیه شرکت های تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات پزشکی حداکثر تا تاریخ 1398/08/30 نسبت به ارائه آمار شش ماهه اول صادراتی خود مطابق فرم پیوست در سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضای مدیر عامل و ارسال آن به صورت تیکت در بخش صادرات از منوی پاسخگویی الکترونیکی پورتال imed و یا ارسال به پست الکترونیکی اداره صادرات به آدرس export@imed.ir اقدام نمایند.

وی افزود: بدیهی است که ارائه آمار صادرات در روند صدور و تمدید پروانه صادرات و حضور شرکت در برنامه های حمایتی اداره کل تجهیزات پزشکی در حوزه تولید و صادرات موثر خواهد بود.

لازم به ذکر است مراتب ارائه آمار صادرات جهت ابلاغ به شرکتها به انجمن ها و اتحادیه های تولیدکننده و صادرکننده حوزه تجهیزات پزشکی طی مکاتبه رسمی اعلام شده است.