تاريخ : بيست و يکم آبان 1398
ساعت : 14:53
کد : 4292
اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
گزارش کمیته تخصصی ارتوپدی/ نحوه رنکینگ و قیمت گذاری دو کالای پیچ جذبی و اندوباتن در حوزه طب ورزشی/ فاز عملیاتی رجیستری پروتزهای تعویض کامل مفاصل در ایران تا یک ماه آینده
گزارش کمیته تخصصی ارتوپدی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره ملزومات پزشکی گزارش  کمیته تخصصی ارتوپدی مورخ 1398/07/15 را به شرح ذیل منتشر کرد:

در راستای اهداف اداره کل تجهیزات پزشکی در تعامل و همفکری با اساتید هر حوزه در روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 جلسه کمیته تخصصی ارتوپدی با حضور معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، اساتید عضو کمیته و  سرپرست و کارشناسان اداره ملزومات پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه در ابتدا در خصوص نحوه رنکینگ و قیمت گذاری دو کالای پیچ جذبی و اندوباتن در حوزه طب ورزشی بحث و بررسی شد.

همچنین مقرر گردید اگر کمپانی سازنده، ست جایگذاری اختصاصی خود در خصوص این اقلام را نداشته باشد، از نظر قیمتی مشمول 40% کاهش قیمت از رتبه مربوط به خود شود.

در خصوص قیمت محصولات تولیدی این حوزه مقرر گردید در صورت تایید ارزیابی بالینی، معادل قیمت رتبه 4 کالای مشابه وارداتی در نظر گرفته شود.

با عنایت به لزوم اجرای برنامه رجیستری پروتزهای تعویض کامل مفاصل در ایران، مقرر شد اداره کل ظرف یک ماه آینده فاز عملیاتی رجیستری را اجرا نماید.

همچنین کلیه پیشنهادات کمیته تخصصی ارتوپدی پس از طرح در کمیته فنی تجهیزات پزشکی و تصویب نهایی آن اطلاع رسانی خواهد شد.