تاريخ : بيست و سوم آذر 1398
ساعت : 14:07
کد : 4374
رئیس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد:
فراخوان همکاری آزمایشگاه های تست و آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی/ در اجرای این فراخوان، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری از آزمایشگاه های ذیصلاح و شایسته جهت تامین ابزار و تجهیزات آزمون در چارچوب ضوابط حمایت بعمل می آورد
فراخوان همکاری آزمایشگاه های تست و آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، دکتر افروز لطیفی رئیس گروه تحقیق و توسعه گفت: فراخوان همکاری آزمایشگاه های تست و آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی به شرح ذیل منتشر و از واجدین شرایط دعوت به همکاری می شود.

فراخوان همکاری آزمایشگاه های تست و آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی:

بدین وسیله از کلیه آزمایشگاههای علاقمند، فعال و توانمند در حوزه آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی که قادر به انجام آزمون‌ها مطابق با استانداردهای مندرج در جدول ذیل می‌باشند، جهت همکاری دعوت به عمل می‌آید.

لازم به ذکر است در اجرای این فراخوان، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری از آزمایشگاه های ذیصلاح و شایسته جهت تامین ابزار و تجهیزات آزمون در چارچوب ضوابط حمایت بعمل می آورد.

نام استاندارد / توضیحات
ISO 11140 / ارزیابی تمام اندیکاتور های شیمیایی
ISO11138 / ارزیابی تمام اندیکاتور های بیولوژیکی
IEC 60601-1-8 / آلارم تجهیزات پزشکی
ISO 8637 / دستگاه دیالیز
ISO 11979 / لنزهای داخل چشمی (تمامی پارت های استاندارد)
IEC 60601-2-24 / پمپ تزریق
IEC 60601-2-70 / CPAP و BIPAP IEC 60601-2-1 / دستگاه شتابدهنده خطی
EC 53 / کابل الکتروکاردیوگراف
IEC 60601-2-54 / دستگاه رادیو گرافی
IEC 60601-2-45 / دستگاه مامو گرافی
IEC 60601-2-2 / استقامت دی الکتریک فرکانس
بالا IEC 60601-2-5 / اولتراسوند
EN 14820 / لوله خونگیری خلاء

متقاضیان می‌توانند جهت شرکت در فراخوان مدارک و مستندات به شرح ذیل را به منظور بررسی صلاحیت و شایستگی انجام آزمون به آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری به آدرس standardisti@chmail.ir ارسال نمایند.
آخرین مهلت ارسال مدارک ذیل تاریخ 1398/10/21 می باشد.

• روش اجرایی انجام آزمون
• لیست ابزار و وسایل تست جهت انجام آزمون (به تفکیک بند استاندارد)
• فرم خام جدول و گزارش آزمون مطابق با استاندارد منتخب
• مشخصات آزمایشگاه شامل نام آزمایشگاه، نام مدیر فنی و مدیرعامل آزمایشگاه، حیطه فعالیت، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی
• نوع حمایت مورد نیاز