تاريخ : اول بهمن 1398
ساعت : 13:35
کد : 4430
فراخوان شماره 2 شبکه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
طرح حمایت از تولید تجهیزات پزشکی سرمایه ای (دستگاه) در داخل کشور مهلت تکمیل فرم حداکثر تا 12 بهمن 1398
اطلاعیه طرح حمایت از تولید تجهیزات پزشکی سرمایه ای (دستگاه) در داخل کشور منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، شبکه شبکه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی اطلاعیه ای فراخوان شماره 2 حمایت از تولید تجهیزات پزشکی سرمایه ای (دستگاه) در داخل کشور را منتشر کرد.

فراخوان شماره‌ 2 طرح حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در داخل کشور:

شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، می توانند با تکمیل فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 12 بهمن 1398، طرح پیشنهادی خود را برای تولید تجهیزات پزشکی سرمایه ای (دستگاه) مبتنی بر فناوری داخلی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند.

تجهیزات پزشکی مورد نظر:

۱- دستگاه آنژیوگرافی
۲- دتکتور دستگاه رادیوگرافی دیجیتال
۳- دستگاه سنجش استخوان
۴- دستگاه توموگرافی چشمی OCT
۵- دستگاه سی آرم عمومی
۶- دستگاه اکوکاردیوگرافی

دریافت فرم اولیه پیشنهاد طرح تولید تجهیزات پزشکی مبتنی بر فناوری داخلی

پست الکترونیک :
tajhizatpezeshki@chmail.ir

شماره تماس کارگزار ارزیابی طرح‌ها: 02166596495