تاريخ : بيست و سوم بهمن 1398
ساعت : 10:48
کد : 4448
اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
لزوم بارگذاری اطلاعات موجودی انبار کالاهایی که کد اظهار سامانه تیتک نداشته اند از تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به مدت 10 روز
لزوم بارگذاری اطلاعات موجودی انبار کالاهایی که کد اظهار سامانه تیتک نداشته اند توسط اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس رویا شهبازی رییس اداره فناوری اطلاعات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: در راستای اجرای شناسه گذاری کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی، درخصوص کالاهایی که از سامانه ورود و ترخیص قبلی مجوز واردات داشته اند و کد اظهار ترخیص آنها در سامانه تیتک وجود ندارد، می بایست نسبت به اعلام موجودی انبار خود مطابق جدول پیوست به شرح ذیل اقدام نمایند:

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی

در راستای اجرای شناسه گذاری کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی، درخصوص کالاهایی که از سامانه ورود و ترخیص قبلی مجوز واردات داشته اند و کد اظهار ترخیص آنها در سامانه تیتک وجود ندارد، می بایست نسبت به اعلام موجودی انبار خود مطابق جدول پیوست اقدام نمایند.

به اطلاع می رساند از روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 فقط به مدت ده روز درگاه ترخیص مجازی تیتک باز خواهد بود تا اطلاعات موجودی انبار در سامانه تیتک بارگذاری شود.

لذا تمامی شرکتهایی که مشمول شرایط فوق الذکر می باشند تا قبل از روز دوشنبه 1398/11/28، نسبت به آماده سازی فایل با فرمت پیوست اقدام نمایند.

قبل از بارگذاری فایل اکسل در سامانه مجوز ترخیص به نکات ذیل دقت گردد:

1- فقط کد اظهار با شماره 10000 برای موارد فوق الذکر ثبت گردد.

2- برچسب اصالت می بایست بر روی کوچکترین واحد بسته بندی قابل فروش به مراکز عرضه الصاق گردد لذا تعداد موجود در فایل بارگذاری ترخیص مطابق با تعداد شناسه های مورد نیاز می بایست به ازای کوچکترین واحد بسته بندی ذکر شود.

3- کوچکترین واحد بسته بندی هر IRC مطابق با بسته بندی ذکر شده در سامانه ثبت وسیله پزشکی IMED باشد.

4- پس از مشاهده اطلاعات کالاهای داخل انبار در کارتابل ترخیص سامانه تیتک، شرکت می بایست نسبت به بارگذاری فایل XML مطابق پروتکل ارتباطی مجریان با سیستم پشتیبان اقدام نمایند.

5- ضروری است محتویات فایل بارگذاری شده را در قالب CD به همراه تعهد کتبی مطابق فایل پیوست به اداره نظارت و ارزیابی بصورت مکتوب تحویل گردد.

6- اطلاعات تحویل داده شده مطابق بند 5 می بایست در سامانه www.ttac.ir بارگذاری و توسط کارشناسان این اداره تائید گردد تا در زمان استعلام ، برچسب تولید شده توسط شرکت مورد تائید قرار گیرد. لازم به ذکر است واردکردن این اطلاعات فاقد هرگونه هزینه می باشد.

7- فروش و عرضه کالاهای کداظهار 10000 منوط به تایید مستندات ارایه شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی خواهد بود.

8- مطابق با مواد 4 و 5 ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی موضوع ماده 2 دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگه داری کالاهای موضوع این ابلاغیه بدون شناسه رهگیری و اصالت، قاچاق می باشد.

9- این بخشنامه مشمول کالاهای موجود در انبار شرکتهای توزیع کننده نیز خواهد بود.

این بخشنامه طی نامه شماره 664/106352 مورخ 1398/11/23 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در پورتال آیمد ارسال شده است.