تاريخ : نوزدهم اسفند 1398
ساعت : 19:32
کد : 4503
رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ کرد:
ابلاغ بخشنامه نحوه صدور حواله انواع دستکش به منظور تسریع و شفاف سازی نحوه صدور حواله فروش انواع دستکش های پزشکی
بخشنامه نحوه صدور حواله انواع دستکش به منظور تسریع و شفاف سازی نحوه صدور حواله فروش انواع دستکش های پزشکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: پیرو بخشنامه شماره 664/135791 مورخ 1398/12/08 و به منظور تسریع و شفاف سازی نحوه صدور حواله فروش انواع دستکش پزشکی، بخشنامه ای به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

مدیر عامل محترم شرکت تولیدکننده/ واردکننده دستکش های پزشکی

مدیر عامل محترم شرکت های پخش رازی، داروپخش و البرز

موضوع: بخشنامه نحوه صدور حواله انواع دستکش


پیرو بخشنامه شماره135791 /664 مورخ 1398/12/08 و به منظور تسریع و شفاف سازی نحوه صدور حواله فروش انواع دستکش های پزشکی موارد ذیل به اطلاع می رساند :

1-شرکت های تامین کننده مکلف به تجمیع درخواستهای اعلام شده از کلیه مراکز درمانی با هماهنگی دانشگاه ذیربط و اعلام آن به اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ حواله تجمعی به صورت روزانه می باشند.

2-هرگونه فروش به داروخانه های شهری صرفا از طریق شرکت های توزیع کننده ( پخش رازی، دارو پخش و پخش البرز) مجاز بوده و شرکت های مذکور می توانند تا سقف 10% از توزیع روزانه خود را به این امر اختصاص دهند. در صورت تغییر فهرست توزیع کنندگان متعاقباً اعلام خواهد شد.

3-به منظور مدیریت توزیع دستکش در مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی، شرکت های واردکننده می بایست حداقل نیمی (50% ) از موجودی انبار خود را به مراکز درمانی توزیع نمایند و الباقی برای ایام تعطیل در انبارهای شرکت ذخیره گردد.

4-هرگونه توزیع و عرضه دستکش های نایلونی ( دستکش های کیسه فریزی ) در داروخانه ها بلامانع می باشد.

بدیهی است کلیه بخشنامه های صادره مغایر با بخشنامه حاضر کان لم یکن می باشد.

این بخشنامه به شماره نامه 664/116216 به کارتابل الکترونیکی شرکت ها در تاریخ 1398/12/19 ارسال شده است