تاريخ : بيست و پنجم اسفند 1398
ساعت : 13:43
کد : 4513
رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
ضرورت توزیع ماسک توسط توزیع کنندگان و اصناف پیرو ابلاغ بخشنامه تامین ماسک از سوی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو/ عدم رعایت مفاد بخشنامه و عدم توزیع در حکم احتکار خواهد بود
مهندس علاالدین بر ضرورت توزیع و عرضه ماسک توسط توزیع کنندگان و اصناف، پیرو ابلاغ بخشنامه تامین ماسک از سوی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد.
به گزارش وبدا، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت، گفت پیرو بخشنامه شماره 655/117533 مورخ 1398/12/22 معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تامین ماسک توسط، ضروری است کلیه توزیع کنندگان و اصناف حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به عرضه ماسک مطابق بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

وی افزود: در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه و عدم توزیع مطابق شرایط بخشنامه، موارد در حکم احتکار بوده و کلیه عواقب آن به عهده شرکت و صنف مربوطه خواهد بود.

air.ir/Zwqn5ao