تاريخ : بيست و هشتم اسفند 1398
ساعت : 16:06
کد : 4524
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
انتشار راهنمای تولید پوشش سراسری پزشکی (لباس کاورال ) / مشخصات و ویژگی ها
راهنمای تولید لباس کاورال توسط روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر شد.
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، در راستای اطلاع رسانی درباره شرایط، ضوابط و مشخصات و ویژگی های مورد نیاز در تولید پوشش سراسری پزشکی (لباس کاورال )، اقدام به انتشار راهنمای تولید محصول مذکور کرده است. 

جهت دریافت فایل راهنمای تولید پوشش سراسری پزشکی (لباس کاورال ) کلیک نمایید.