تاريخ : دوم فروردين 1399
ساعت : 12:06
کد : 4532
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
تخصیص ارز فوری / باتوجه به محدودیت سهمیه ارایه شده از طرف بانک صرفاً کالاهای با اولویت نیاز درصورت انتخاب کد کارگزار با فراوانی متناسب ردیف جدول تخصیص ارز خواهند یافت
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک از تخصیص ارز فوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک ضمن تبریک سال نو به تمام فعالان حوزه سلامت،اعلام نمود: پیرو خبر مورخ 1398/12/28 در لزوم ویرایش فوری کدهای کارگزار فیش های ارزی جهت تخصیص ارز، ضمن تشکر از همکاری بانک در خصوص تخصیص ارز کدهای کارگزاری مربوطه تا روز بیست نهم اسفند ماه سال 1398، به اطلاع می‌رساند  مانده منابع در دسترس ارزهای تخصیص نیافته روپیه هند و یورو و لیر ترکیه می باشد لذا متقاضیان فهرست ارسالی شماره 244 به بانک با توجه به امکان استفاده از منابع خارجی به ترتیب فراوانی مانده منابع کدهای کارگزار اعلامی از طرف بانک به شرح ذیل، می‌بایست نسبت به ویرایش کدهای کارگزار با هماهنگی بانک‌های عامل مربوطه در اولین روز بازگشایی بانک های عامل در سال جاری اقدام نمایند:    

ترتیب اولویت نام ارز کارگزار

1-   روپیه هند SABCIRIB بیشترین فراوانی
2 - یورو هالک BKBPIRTR
3-  لیر ترکیه KHMIIRTR کمترین فراوانی
  
وی افزود: باتوجه به محدودیت سهمیه ارایه شده از طرف بانک صرفاً کالاهای با اولویت نیاز  درصورت انتخاب کد کارگزار با فراوانی متناسب ردیف جدول تخصیص ارز خواهند یافت. 

جدول فهرست ارسالی شماره 244
فهرست ثبت سفارش های ارسالی به بانک جهت تخصیص ارز