تاريخ : يازدهم فروردين 1399
ساعت : 11:23
کد : 4545
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر کرد:
فایل آموزشی " آنچه والدین باید برای محافظت خود و فرزندانشان در برابر ویروس کرونای جدید بدانند"
فایل آموزشی "آنچه والدین باید برای محافظت خود و فرزندانشان در برابر ویروس کرونای جدید بدانند" توسط روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر شد.
روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، در راستای اطلاع رسانی درباره آنچه والدین باید برای محافظت خود و فرزندانشان در برابر ویروس کرونای جدید بدانند، اقدام به انتشار فایل آموزشی در این زمینه کرده است.

جهت دریافت فایل آموزشی "آنچه والدین باید برای محافظت خود و فرزندانشان در برابر ویروس کرونای جدید بدانند" کلیک نمایید.