تاريخ : بيست و هفتم مرداد 1399
ساعت : 15:06
کد : 4711
روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرد:
به‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی طی بازه زمانی 21 فروردین ماه 1397 تا تاریخ 14 مرداد ماه 1399
بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.
به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی 21 فروردین ماه 1397 تا تاریخ 14 مرداد ماه 1399 است.
 
گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

مشاهده فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (4200) - به منظور بازپرداخت اقساط
مشاهده فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (4200) - به منظور واردات کالاو خدمات
مشاهده فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقوقی
مشاهده فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقیقی