تاريخ : يازدهم شهريور 1399
ساعت : 15:04
کد : 4727
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
نحوه اولویت دهی فوریت فهرست های ارسالی تخصیص ارز ثبت سفارشات تجهیزات پزشکی مطابق کمیته ارز
مهندس مزینانی نحوه اولویت دهی فوریت فهرست های ارسالی تخصیص ارز ثبت سفارشات تجهیزات پزشکی مطابق کمیته ارز را اعلام کرد.
مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: مطابق مصوبات کمیته ارز شماره 72 مورخ 16 تیرماه 1399، روال ترتیب بندی و تهیه لیست جهت ارسال ثبت سفارشات نرخ ارز رسمی و نیمایی به بانک مرکزی به شرح ذیل می باشد:

- مقرر گردید چهار چوب اولیه بر اساس INDEX درختواره ثبت کالا چیده شود و ترتیب اولویت هر شاخه بین گروه 1 تا 4 بر اساس کمبود، نوع کالا (استراتژیک، عادی) و سطح دوم، تنظیم و اولویت‌بندی شود.در هر طبقه ترتیب اولویت بر اساس فهرست پیوست می باشد.

- در هر طبقه بندی از کل به جزء به ترتیب به صورت ذیل می باشد:
1.مواد اولیه
2.حداقل‌ اسناد
3.الباقی

- مقرر گردید در خصوص ترتیب هر طبقه بندی ابتدا کمبود حاد سپس حداقل اسناد و بعد به ترتیب تاریخ ثبت سفارش (قدیمی‌تر) اعلام گردد.

- ترتیب ثبت‌سفارشات به ازای INDEX به صورت ذیل می باشد:

1. لیست اقلام ضروری سازمان انتقال خون(مصرفی ها (خیلی ضروری و اورژانسی))
2. لیست هیات امنای ارزی (مصرفی های خیلی ضروری و حاد)
3. مواد اولیه عمومی مطابق کمبود میدانی حاد
4. کمبود میدانی حاد (به ترتیب اولویت توسط اداره تامین ارائه شود.)
5. کمبود میدانی مواد و لوازم مصرفی و قطعات یدکی دستگاه‌ها
6. مواد اولیه فهرست هشدار از سوی اداره پایش
7. سایر اقلام فهرست هشدار (وارداتی)
8. مواد اولیه (معمولی)
9. سایر باقی مانده معمولی (به ترتیب فهرست پیوست)
10. دستگاه های پزشکی هیات امنای ارزی (با ترتیب مورد نظر هیات امنا ارزی)

- مقرر گردید لیست ثبت سفارش اعلامی سازمان انتقال خون و دیالیز به ترتیب اولویت بندی مد نظر سازمان طی نامه کتبی از طرف سازمان انتقال خون به این اداره کل ارسال شود.

- مقرر گردید لیست ثبت سفارشات مربوط به دیالیز به ترتیب اولویت بندی طی نامه کتبی از طرف سازمان انتقال خون به این اداره کل ارسال شود.

- مقرر گردید لیست ثبت سفارش و ثبت خدمت هیأت امنا به ترتیب اولویت بندی طی نامه کتبی از طرف هیأت به این اداره کل ارسال شود.

- لیست کمبودهای اداره نظارت بر تامین و نگهداشت و سایر ادارات کارشناسی مربوطه طی نامه کتبی توسط ادارات به اداره برنامه ریزی و پایش تجهیزات پزشکی اعلام گردد.

- هرگونه موارد ضروری خارج از موارد فوق بایستی از سوی ادارات مربوطه به اداره برنامه‌ریزی و پایش داده‌ها کتبا اعلام شود و با توجه به اهمیت موضوع مطابق با مصوبات کمیته تخصیص ارز اقدام می گردد.

شایان ذکر است کلیه فهرست های ارسالی به بانک مرکزی از سال 97 در سایت imed.ir قسمت اخبار ارزی و گمرکی بصورت مستمر در دسترس عموم قرار گرفته است.