تاريخ : بيستم مهر 1399
ساعت : 16:01
کد : 4761
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم ارسال درخواست جهت پیگیری و مطالبه از کره جنوبی کلیه متقاضیانی که امکان واردات از کمپانی سازنده و ذینفع کره جنوبی را دارند
مهندس مزینانی از پیگیری و مطالبه کره جنوبی خبر داد.
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند کلیه متقاضیانی که امکان واردات از کمپانی سازنده و ذینفع کره جنوبی را دارند، نسبت به درخواست ثبت کالا با ارسال فرم جدول پیوست به آدرس ایمیل dataanalysis@imed.ir جهت بررسی در ادارات کارشناسی و کمیته‌های مربوطه و مطالبه از طرف کره‌ای اقدام نمایند.

مشاهده و دریافت جدول پیوست