تاريخ : بيست و ششم مهر 1399
ساعت : 00:01
کد : 4770
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم ارسال اطلاعات واردکنندگان کره جنوبی در خصوص پیگیری جهت رفع موانع مراودات کره جنوبی توسط شرکتها حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/07/27
مهندس مزینانی از پیگیری جهت رفع موانع مراودات کره جنوبی خبر داد.
مهندس روح اله مزینانی، معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد: پیرو خبر شماره 4761 مورخ 99/07/20 منتشر شده در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی و با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده در خصوص رفع موانع مراودات مالی بین طرف ایران و کره جنوبی و مطالبه کره جنوبی، به اطلاع می‌رساند کلیه متقاضیانی که امکان واردات از کمپانی سازنده و ذینفع کره جنوبی را دارند، نسبت به ارسال اطلاعات دقیق به شرح جدول پیوست با فرمت اکسل به زبان لاتین به آدرس ایمیل dataanalysis@imed.ir با موضوع "وون کره جنوبی-2" تا حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 اقدام نمایند.

وی افزود: تاکید می‌گردد در صورت عدم ارسال اطلاعات صحیح یا اطلاعات ناقص و نادرست توسط متقاضیان نسبت به پیگیری و جمع‌آوری و بررسی آن ترتیب اثر نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده واردکننده می‌باشد.

مشاهده و دریافت جدول ضمیمه