تاريخ : بيست و هفتم آبان 1399
ساعت : 09:35
کد : 4796
رییس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
فراخوان شرکت های بازرسی کالا و خدمات / مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 1399/09/10
فراخوان شرکت های بازرسی کالا و خدمات، توسط رییس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد.
دکتر افروز لطیفی، رییس گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی طی فراخوانی از شرکت های فعال در زمینه بازرسی کالا و خدمات در زمینه بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت بعمل آورد.

متن فراخوان به شرح ذیل می باشد:

فراخوان شرکت های بازرسی کالا و خدمات

بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در زمینه بازرسی کالا و خدمات که علاقمند هستند در زمینه بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی با این اداره کل همکاری نمایند دعوت به عمل می‌آید.

متقاضیان جهت شرکت در فراخوان می بایست مدارک و مستندات خود را پس از تکمیل طبق فرم پیوست روی لوح فشرده بهمراه نامه رسمی حد اکثر تا تاریخ 1399/09/10 به این اداره کل ارسال نمایند.

صلاحیت متقاضیان جهت همکاری متناسب با شرایط ذیل و مندرجات فرم پیوست بررسی و از طریق سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس imed.ir در بخش موسسات همکار اطلاع رسانی خواهد گردید.

- دارا بودن تأییدیه بازرسی (ISO/IEC 17020) از مرکز ملّی تأیید صلاحیت ایران (NACI) یا هر یک از نهادهای تأیید اعتبار عضو انجمن تأیید اعتبار آزمایشگاهی (ILAC) در حوزه INSPECTION: ISO/IEC 17020.
- دارابودن سابقه بازرسی کالا و خدمات
- دارابودن فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
- دارابودن بازرسان متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی

مشاهده و دریافت فایل فرم پیوست