تاريخ : اول آذر 1399
ساعت : 12:49
کد : 4803
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی و نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
اطلاعیه فوری از تخصیص ارز منابع یورو M236IRTH / متقاضیان تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌توانند با قید فوریت نسبت به تغییر فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) در بانک عامل مربوطه اقدام نمایند
مهندس مزینانی از تخصیص ارز فوری شرکت واسطه خبر داد.
مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: با توجه به اعلام فوری هم اینک بانک در خصوص تخصیص ارز یورو اروپا از طریق شرکت واسطه (M236IRTH) به مبلغ حدود 10 میلیون دلار باقی مانده است، به اطلاع می‌رساند متقاضیان تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌توانند با قید فوریت نسبت به تغییر فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) در بانک عامل مربوطه اقدام نمایند.شایان ذکر است منابع موجود فوق الذکر هم اینک به وزارت بهداشت اعلام شده است.
 
ردیف نام ارز  کد کارگزار مبلغ(میلیون دلار)
1 یورو اروپا M236IRTH 10