تاريخ : دهم آذر 1399
ساعت : 16:29
کد : 4811
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم بررسی و تصریح بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اعلام تعرفه های کالا(HS) برای جلوگیری از اختلال در تامین ارز
مهندس مزینانی از لزوم تصریح بخشنامه اعلام تعرفه های کالا (HS) بانک مرکزی جهت جلوگیری از اختلال تامین ارز ثبت سفارشات نرخ رسمی خبر داد.
با توجه به گزارشات واصله از تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر برداشت‌های متفاوت برخی از بانک‌های عامل از بخشنامه شماره 267962/99 مورخ 1399/08/22 (پیوست) در خصوص چگونگی پذیرش اسناد حمل یا رفع تعهد ارزی کالاهایی که تعرفه (HS) کالای آن ها از گروه اولویت یک به گروه ارزی دو تغییر یافته‌اند و متعاقب آن خودداری برخی بانک‌های عامل از تامین ارز ثبت سفارشات مشمول نرخ رسمی به استناد فهرست تعرفه های ضمیمه بخشنامه مذکور موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- به دلیل نقص ذاتی تعرفه کالا (HS) در تعیین اولویت ارزی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی به دلیل اشتراک چند نوع کالا در یک تعرفه  لزوم تعیین اولویت ارزی بر اساس IRC مکررا از تاریخ 1397/04/30 طی مکاتبات متعدد به وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و متعاقب آن از اواخر سال 1397 ، اولویت ثبت سفارشات اقلام پزشکی بر اساس اولویت ارزی شناسه تکمیلی کد ثبت وسیله پزشکی (IRC) در سامانه TTAC تعیین و در سامانه جامع تجارت و سامانه های مربوطه گمرک و بانک های عامل درج می گردد و ملاک عمل می باشد.

- سازمان غذا و دارو ضمن برگزاری جلسه با اداره سیاست‌های بانک مرکزی مکاتبه ای مبنی بر لزوم شفاف‌سازی فهرست تعرفه بخشنامه مذکور جهت جلوگیری از اختلال تامین ارز تجهیزات پزشکی نموده است.

 - در جلسه فیمابین در بانک مرکزی مجددا تاکید گردید ملاک عمل اولویت ارزی ثبت سفارشات دارو و تجهیزات پزشکی مشمول نرخ ارز رسمی، اولویت ارزی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت می باشد.

لذا در صورت هرگونه ابهام و ایجاد مشکل ناشی از برداشت‌های متفاوت بانک‌های عامل از بخشنامه فوق الذکر شرکت می تواند  فهرست پیوست را تا ساعت 10 مورخ 1399/09/15 برای ایمیل dataanalysis@imed.ir با عنوان فایل بخشنامه تعرفه ارسال نماید.

همچنین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد درصورت ابهام بانک های عامل درمورد بخشنامه مذکور، بانک عامل میتواند با اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی به شماره 29953753 برای دریافت توضیحات تماس حاصل نمایند.

- مشاهده و دریافت بخشنامه شماره 267962/99 مورخ 1399/08/22
- مشاهده و دریافت فهرست پیوست