تاريخ : هفدهم آذر 1399
ساعت : 14:26
کد : 4819
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
اعلام لیست منتخبین فراخوان تامین اکسیژن سازهای خانگی مورخ 1399/08/29
لیست منتخبین فراخوان تامین اکسیژن سازهای خانگی مورخ 1399/08/29 اعلام شد.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با عنایت به برگزاری فراخوان تامین اکسیژن سازهای خانگی مورخ 1399.8.29 بدینوسیله لیست منتخبین به شرح زیر اعلام می گرد:


1 - نفس یار طب / تولید داخل / تایید به شرط تعدیل قیمت مراجعه به اداره تولید
2 - آرمان شفا تدبیر / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
3 - نبض حیات / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
4 - پرسا طب / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
5 - روشن تجارت سهند / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
6 - احیا گستر طب فرآیند / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
7 - نوید تجارت صبا / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
8 - راز طب امیر / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود
9 - امین درمان / وارداتی / تایید به شرط زمان کمتر از دو ماه و کمترین قیمت سابقه ورود

- ملاک های انتخاب:

1.قیمت رقابتی
2.زمان تحویل کمتر از 2 ماه
3.دارا بودن IRC
4.اگر قیمت و سابقه ورود از قیمت فراخوان پایین تر باشد ملاک قیمت سایقه ورود خواهد بود.
*شایان ذکر است شرکت های فاقد IRC در لیست رزرو قرار گرفته اند.