تاريخ : بيست و چهارم آذر 1399
ساعت : 19:06
کد : 4829
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
اعلام لیست منتخبین فراخوان تامین ماسک سه لایه پزشکی / فراخوان مورخ 14 آذر ماه 1399
لیست منتخبین فراخوان تامین ماسک سه لایه پزشکی / فراخوان مورخ 14 آذر ماه 1399اعلام شد.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو فهرست منتخبین فراخوان تامین ماسک سه لایه پزشکی مورخ 14 آذر ماه 1399 را از پیشنهادات ارائه شده که به صورت کامل تحویل شده بودند به شرح جدول پیوست اعلام کرد.

مشاهده و دریافت فایل اکسل منتخبین فراخوان تامین ماسک سه لایه پزشکی مورخ 14 آذر ماه 1399