تاريخ : دوم دی 1399
ساعت : 08:59
کد : 4835
با حکم مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شد:
انتصاب مهندس محمد رشیدی به عنوان سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاو دارو
مهندس محمد رشیدی به عنوان سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاو دارو منصوب شد.
مهندس محمد رشیدی طی حکمی از سوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، به عنوان سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاو دارو منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای مهندس محمد رشیدی
با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تخصص سوابق حضرتعالی، به موجب این حکم بعنوان سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی در این اداره کل منصوب می شوید. انتظار می رود در چارچوب اسناد بالا دستی با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در پیشبرد امور محوله در جهت تحقق اهداف با اولویت مشروحه زیر گامهای موثری برداشته شود.

-پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات کمیسیون قیمت گذاری، نظارت و رصد قیمت ها علی الخصوص کالاهای مشمول ارز رسمی و سایر اقلام مورد استفاده در مقابله با بیماری کرونا.
-نظارت جدی بر شبکه توزیع قانونی و نظارت بر توزیع اقلام مشمول ارز نرخ رسمی پایش بازار و کنترل کیفیت پس از فروش ( PMQC ) از طریق استفاده از توان دانشگاههای علوم پزشکی اتحادیه ها و تشکل های صنفی و سایر بسترهای قانونی
-برخورد قانونی با مصادیق گرانفروشی، احتکار، قاچاق و توزیع خارج شبکه طبق ضوابط و مقررات بویژه کالاهای مشمول ارز رسمی و کالاهای مورد استفاده در حوزه کرونا
-همکاری و هماهنگی لازم با امور حقوقی مجلس و اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو و مراجع قضایی و نظارتی
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی