تاريخ : هشتم دی 1399
ساعت : 11:47
کد : 4837
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم اعلام مشکلات ریال عمان / عدم آزادسازی وجه توسط بانک مرکزی عمان به بانک‌های عامل عمانی / مهلت ارسال اطلاعات حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10
مهندس مزینانی از پیگیری نقل و انتقالات وجه ریال عمان خبر داد.
مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: پیرو خبر شماره 4787 مورخ 1399/08/14 در خصوص مشکلات تامین و انتقال ارز ریال عمان با توجه به گزارشات واصله مبنی بر وجود مشکلات ارزی به اطلاع می‌رساند متقاضیان ارز ریال عمان بویژه مواردی که علی رغم انتقال وجه، بانک مرکزی عمان وجه را برای بانک‌های عامل و یا ذینفعان ارزی آزاد ننموده است و یا مواردی که تامین ریال عمان صورت پذیرفته ولی بانک های عامل ایران دستور پرداخت را نمی‌دهند، نسبت به ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فایل اکسل به شرح جدول پیوست به طور دقیق به آدرس ایمیل dataanalysis@imed.ir حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10 جهت پیگیری ارسال نمایند.