تاريخ : دهم دی 1399
ساعت : 11:31
کد : 4840
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
اعلام لیست منتخبین فراخوان تامین اکسیژن سازهای بیمارستانی (psa) مورخ بیست و چهارم آذرماه 1399
لیست منتخبین فراخوان تامین اکسیژن سازهای بیمارستانی، مورخ بیست و چهارم آذرماه 1399 اعلام شد.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با عنایت به برگزاری فراخوان تامین اکسیژن سازهای بیمارستانی (psa) مورخ بیست و چهارم آذرماه 1399 بدینوسیله لیست منتخبین به شرح زیر اعلام می گرد:

- شرکت والا درمان امیر کبیر
- شرکت هوایار
- شرکت آتبین صنعت