تاريخ : پانزدهم دی 1399
ساعت : 18:01
کد : 4841
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
وضعیت رفع تعهد ثبت سفارش و لزوم ارائه اسناد مبنی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی و تأییدیه کتبی بانک عامل مربوطه
مهندس مزینانی از لزوم رفع تعهدات ارزی خبر داد.
مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: پیرو اطلاعیه و مکاتبات قبلی و خبرهای شماره کد 4812، 4815 و 4825 و نامه‌های شماره 113744/664/د مورخ 1399/09/12 و 88735/664 مورخ 1399/09/23 اداره کل تجهیزات پزشکی، کلیه مشمولین وضعیت تعهدات ارزی ثبت سفارشات تامین ارز شده از اول سال ۹۸ تا 1399/09/01 را که از بانک مرکزی دریافت شده است از طریق سامانه register.imed.ir در پرتال الکترونیکی هر شرکت قسمت ثبت آمار/ دریافت فایل رفع تعهدات مشاهده نمایند.

شرکت ها می‌بایست مواردی را که تا کنون به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده اند ضمن مراجعه به بانک‌های عامل مربوطه نسبت به تکمیل مدرک و رفع تعهدات ارزی اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ 1399/10/20 با ارایه اطلاعات وضعیت حمل و ترخیص کالای ثبت سفارشات با ذکر شماره بارنامه /قبض انبار یا کوتاژ یا مدارک ترخیص در سامانه register.imed.ir «قسمت ثبت آمار / ثبت رفع تعهدات ارزی» بارگذاری و موارد بصورت مکتوب به همراه نامه بانک عامل مربوطه هر ثبت سفارش با ذکر جزئیات در خصوص رفع تعهد ثبت سفارش خطاب به اداره کل تجهیزات پزشکی از طریق سیستم اتوماسیون ارسال گردد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین تکلیف تعهدات ارزی از ارسال ثبت سفارش آن شرکت برای تخصیص ارز به بانک مرکزی جلوگیری بعمل آمده و IRC کالاهای شرکت تعلیق می‌گردد و اقدام لازم و ارجاع به مراجع ذیصلاح قانونی بعمل خواهد آمد.