تاريخ : بيست و هفتم اسفند 1399
ساعت : 11:21
کد : 4871
معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص پرداخت ما به التفاوت ها
مهندس عامری از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبنی بر تغییر گروه کالایی خبر داد.
اسحاق عامری معاون برنامه‌ریزی اداره کل تجهیزات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های ویژه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازان غذا و دارو و با عنایت به بخشنامه شماره 99/416472 مورخ 99/12/25 بانک مرکزی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز مبنی بر تغییر گروه کالای به شرح ذیل می‌باشد:

"صدور اعلامیه تامین ارز و یارفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی (تامین ارز با مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)) در صورت ارائه تاییدیه از وزارتخانه مذکور مبنی بر قیمت‌گذاری، توزیع و یا اخذ تعهد جهت توزیع کالا بر پایه نرخ ارز رسمی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) صرف از نظر از تغییر گروه کالایی مربوطه، بدون اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالای، امکانپذیر خواهد بود."

مشاهده و دریافت نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران