تاريخ : بيست و هفتم اسفند 1399
ساعت : 13:00
کد : 4872
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
لزوم ارائه درخواست شرکت های تولیدی منسوج بی بافت با توانایی تولید ملت بلون مصرفی در ماسک های پزشکی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به منظور بررسی و صدور تاییدیه کیفی جهت استفاده در ماسک پزشکی
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از لزوم ارائه درخواست شرکت های تولیدی منسوج بی بافت با توانایی تولید ملت بلون مصرفی در ماسک های پزشکی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به منظور بررسی و صدور تاییدیه کیفی جهت استفاده در ماسک پزشکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بدین وسیله از کلیه شرکت های تولیدی منسوج بی بافت که توانایی تولید پارچه ملت بلون، جهت مصرف در ماسک های پزشکی را دارند تقاضا دارد، به منظور بررسی و صدور تاییدیه کیفی جهت استفاده در ماسک پزشکی، درخواست خود به همراه مشخصات واحد تولیدی را مطابق جدول پیوست به دبیرخانه این اداره کل ارائه نمایند.

بدیهی است شرکت های تولید کننده ماسک ملزم به خرید از شرکت های تولید کننده ملت بلون که کیفیت ملت بلون آن ها به تایید این اداره کل رسیده است می باشند.

مشاهده و دریافت فرمت جدول پیوست