تاريخ : بيست و نهم خرداد 1400
ساعت : 12:12
کد : 4903
از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام شد:
فراخوان تولید کیت‌های تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی و سایر ملزومات مورد نیاز برای خدمت آزمایشگاهی گلوبال تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم HPV-PAP Smear
از شرکت های علاقمند به تولید کیت های سرطان دهانه رحم HPV-PAP Smear دعوت به عمل می آید تا در خصوص ثبت موافقت اصولی و ثبت مدارک تکمیلی در سامانه imed.ir اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: با توجه به درخواست آزمایشگاه های مرجع سلامت و با عنایت به نامه شماره 99/142/د مورخ 1400/02/27 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص ردیف 29 و30 تصویب نامه شماره 5736/ت58666ه مورخ 1400/01/23 هیات محترم وزیران و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کد ملی 807025 با شرح خدمت تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم (HPV-PAP Smear)، از شرکت های علاقمند به تولید کیت های مذکور دعوت به عمل می آید تا در خصوص ثبت موافقت اصولی و ثبت مدارک تکمیلی در سامانه imed.ir اقدام نمایند. شایان ذکر است در حال حاضر الگوریتم تشخیص آزمایشگاهی خدمت فوق به شرح زیر است (تصویر). در این الگوریتم، تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی در نمونه اندوسرویکس و در موارد مثبت، تعیین ژنوتیپ 16 و 18 مورد نیاز است (به عنوان حداقل). برای این منظور آزمایش تشخیص مولکولی می‌تواند یک یا دو مرحله‌ای باشد.