تاريخ : نهم تير 1400
ساعت : 15:47
کد : 4909
در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار شد:
برگزاری جلسه بررسی مشکلات گمرکی شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی با حضور معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، عصر روز سه شنبه مورخ هشتم تیرماه 1400 از ساعت 14:00 جلسه ای با حضور دکتر ارونقی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان اتحادیه ها و انجمن های تولید کننده تجهیزات پزشکی در جهت بررسی مشکلات گمرکی شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی برگزار شد

جهت مشاهده تصاویر جلسه به انتهای خبر مراجعه کنید.