تاريخ : نوزدهم تير 1400
ساعت : 13:35
کد : 4915
معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
اطلاعیه منابع ارزی / لزوم ویرایش فیش ارزی (گواهی ثبت‌آماری) مطابق با ارزهای در دسترس
اسحاق عامری از منابع ارزی جدید تخصیص ارز خبر داد.
اسحاق عامری معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی گفت: با توجه به توافقات اخیر با بانک مقرر شد تخصیص ارز ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی با منابع جدید از سر گرفته شود. لذا متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به ویرایش فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) به کدهای کارگزاری در دسترس اقدام کنند. لذا شرکت‌ها می‌بایست متناسب با ردیف جدول آخرین نامه ارسالی به بانک مرکزی و آخرین منابع ارزی اعلامی در سامانه imed.ir نسبت به ویرایش فیش ارزی تا قبل از زمان راه اندازی سیستم نرم افزاری بانک اقدام نمایند.
 
اولویت کد کارگزار نام ارز مبلغ (میلیون دلاری)
1 M236IRTH یورو اروپا 95.02
2 EIHBDEHH یورو اروپا 2.38