تاريخ : هفدهم مرداد 1400
ساعت : 09:19
کد : 4923
اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
اعلام فراخوان تامین کالای هندپیس انسداد عروق کمپانی Medtronic / مهلت ارسال مدارک و مستندات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 (راس ساعت 13:00)
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: فراخوان تامین کالای هندپیس انسداد عروق کمپانی Medtronic بصورت فوریتی به شرح ذیل منتشر گردید و متقاضیان می توانند مطابق آن اقدام نمایند.

متن فراخوان:

با توجه به ضرورت تامین کالای هندپیس انسداد عروق کمپانی Medtronicمورد نیاز مراکز درمانی، بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی دعوت می¬گردد نسبت به اعلام قیمت، بازه زمانی قابل تحویل و تکمیل فرم مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق پیوست یک، "منحصرا در قالب فایل Excelدر لوح فشرده (CD)" و ارائه آن به همراه مدارک درخواست شده ذیل در نسخه کاغذی ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت در پاکت در بسته توسط نماینده شرکت و بهمراه نامه شرکت به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ 1400/05/24 (راس ساعت 13:00) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت پاکت بعد از پایان ساعت اداری مقدور نبوده و به درخواست هایی با مدارک مخدوش ارائه شده و یا در فرمت تعیین شده در فایل اکسل ارسال نگردد نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم:
1-ارائه فایل جدول مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی منحصرا در فرمت EXCEL در لوح فشرده(CD) و همچنین بصورت کاغذی و ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت.
2-ارائه فرم تعهد پیوست در سربرگ شرکت و بارگذاری در سامانه تعهدات پرتال IMED.IR

نکات :
1-ارائه پیشنهاد قیمت ارزی-ریالی مناسب در اولویت می باشد.
2-واردکنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده و دارای کد IRC در صورت ارائه پیشنهاد مناسب در اولویت قرار خواهند گرفت.
3-شرکت‌هایی که در فراخوان تامین کالا بصورت فوریتی پذیرفته می شوند می بایست، ظرف مدت ۲ روز کاری پس از اعلام، مراحل لازم به منظور ثبت فوریتی کالا را طی نموده و نسبت به واردات ظرف مدت دو ماه اقدام نمایند.
4-از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین کالای فوریتی می باشد لازم است ضمن لحاظ دقت و ملاحظات لازم در خصوص تکمیل اطلاعات مورد نظر فرم تعهدنامه پیوست را تکمیل و بهمراه مدارک ارائه نمایند.
5-شرکت های منتخب در فراخوان ضمن تکمیل فرم تعهدنامه (پیوست) می بایست :
الف) نسبت به انجام ثبت سفارش و انجام فرآیند های لازم به منظور صدور مجوز لازم تولید، واردات و ترخیص کالای منتخب در فراخوان اقدام و در صورت وجود هر نوع مشکل در هر کدام از مراحل کاری، مراتب را در اسرع وقت به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایند.همچنین در صورت عدم ترخیص کالا ظرف مدت مشخص شده، تمدید کد IRC فوریتی صرفا با تشخیص این اداره کل بوده و هیچ گونه حقی برای شرکت ایجاد نمیکند.
ب)شرکت های منتخب در فراخوان می بایست پس از تولید و یا ترخیص کلیه اقلام با قیمت مصوب و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالا را توزیع نمایند.
6-کلیه شرکت های پذیرفته شده موظف هستند در بازه های زمانی 15 روزه گزارش شرح اقدامات صورت گرفته را به آدرس ایمیل supply@imed.ir ارسال نمایند.
7-در صورت کوتاهی شرکت های پذیرفته شده در فراخوان در پیگیری تامین به موقع، سهمیه داده شده لغو و به متقاضیان دیگر ارائه خواهد شد و همچنین از شرکت آنها در فراخوان های بعدی ممانعت بعمل خواهد آمد.
8-ارز تخصیصی دولتی خواهد بود.
9-در صورت هرگونه ابهام و سوال با شماره 63420 – 021 داخلی 225 و 227 تماس حاصل فرمایید.