تاريخ : هجدهم مرداد 1400
ساعت : 10:51
کد : 4925
کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
انتشار پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس به منظور اعلام نظر / دریافت فایل پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس
انتشار پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس به منظور دریافت نقطه نظرات و نکات از سوی شرکت های تجهیزات پزشکی فعال در این حوزه
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر شیما سردارزاده کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل تجهیزات پزشکی از انتشار پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس خبر داد. وی در این خصوص افزود: موضوع روش تولید و عمق دهی تولیدات این حوزه طی سالیان گذشته توسط اداره کل تجهیزات پزشکی و اتحادیه ها و شرکت های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته لیکن با توجه به عدم جمع بندی موضوع در سالیان گذشته، متن پیشنویس مذکور طی ماه های گذشته مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی گردیده است. وی افزود: شرکت های تجهیزات پزشکی فعال در این حوزه می بایست نقطه نظرات و نکات مربوط به پیشنویس تهیه شده را ظرف مدت یک هفته به اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب اعلام نمایند. جهت دریافت متن پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس اینجا کلیک کنید.