تاريخ : بيست و پنجم مرداد 1400
ساعت : 12:50
کد : 4928
اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
بروزرسانی تعرفه خدمات پس از فروش و خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی سال 1400
بروزرسانی تعرفه ارائه خدمات پس از فروش و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی توسط اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، به استناد مصوبه کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مورخ 1400/04/15 مبنی بر بررسی و اعمال تغیرات در تعرفه ارائه خدمات پس از فروش و همچنین کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، نرخ تعرفه ارائه خدمات پس از فروش شرکت ها و خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بروز رسانی گردید و این تعرفه ها از مورخ 1400/05/18 قابل استفاده می باشد.

شرکت های تجهیزات پزشکی، مراکز درمانی و شرکت های فعال درحوزه کنترل کیفی می توانند جهت مشاهده و دریافت فایل تعرفه های جدید به پرتال imed مراجعه نمایند.