تاريخ : سی و يکم مرداد 1400
ساعت : 13:16
کد : 4929
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
ابلاغ دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی به روزرسانی و ابلاغ گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اعلام کرد: در راستای اجرای جزء ب بند 10 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص صدور و تمدید پروانه های ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین مواد 33 و 42 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی به روزرسانی و ابلاغ گردیده است. لذا این دستورالعمل ملاک ارزیابی درخواست های صدور و تمدید پروانه ساخت قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت متن دستورالعمل بر روی این لینک کلیک کنید.