تاريخ : سی ام شهريور 1400
ساعت : 09:19
کد : 4938
رییس اداره تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
تعیین مهلت جهت متقاضیان واردات دستگاه اکسیژن ساز خانگی / شرکت های متقاضی ملزم به ارایه تعهد نامه در این خصوص می باشند
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس محمد امین اسفندیاری رییس اداره تجهیزات پزشکی، با توجه به درخواست های متعدد شرکت ها جهت واردات دستگاه اکسیژن ساز خانگی، اعلام نمودند، در شرایط حاد ناشی از پیک پنجم کرونا و به منظور تامین نیاز بیماران در کوتاه ترین زمان ممکن، صدور مجوز ورود و سیاست گذاری، در صورتی معتبر است که دستگاه های مذکور حداکثر تا پایان مهرماه سالجاری ترخیص شوند و همچنین قیمت (ارزی/ریالی) ارایه شده توسط شرکت نیز بایستی در محدوده قابل قبول و براساس ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی صورت گیرد.

شرکت های متقاضی ملزم به ارایه تعهد نامه در این خصوص می باشند.

شایان ذکر است، شرکت وارد کننده پس از ترخیص کالا می بایست مراتب را کتبا به اداره کل اعلام نموده و توزیع دستگاه ها با هماهنگی اداره کل صورت خواهد پذیرفت.

بدیهی است، در صورت عدم انجام تعهدات توسط متقاضی، ضمن لغو سهمیه تخصیص یافته و ایجاد محدودیت، امکان شرکت در فراخوان های بعدی نیز وجود نخواهد داشت.