تاريخ : بيست و دوم آبان 1400
ساعت : 12:28
کد : 4949
کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
انتشار مجدد پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس جهت اعلام نظر
متن پیشنویس که در ماه های گذشته طی خبر شماره 4925 مورخ 1400/05/18 جهت اعلام نظر بر روی وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شده بود مجددا جهت اعلام نظر منتشر می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر شیما سردارزاده کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل تجهیزات پزشکی از انتشار مجدد پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس خبر داد. وی در این خصوص افزود: موضوع روش تولید و عمق دهی تولیدات این حوزه طی سالیان گذشته توسط اداره کل تجهیزات پزشکی و اتحادیه ها و شرکت های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته لیکن با توجه به عدم جمع بندی موضوع در سالیان گذشته، متن پیشنویس مذکور در ماه های گذشته طی خبر شماره 4925 مورخ 1400/05/18 جهت اعلام نظر بر روی وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر گردیده است. وی افزود: تاکنون تعدادی از شرکت ها نسبت به اعلام نظر در خصوص دستورالعمل فوق اقدام نموده اند و عدم دریافت نقطه نظرات تکمیلی و اعلام نظر از سوی دیگر شرکت ها ظرف مدت یک هفته از تاریخ خبر، به منزله تایید دستورالعمل بوده و پس از طی مراحل اداری ابلاغ خواهد شد. جهت دریافت متن پیشنویس دستورالعمل تعیین روش تولید دستگاه های تصویربرداری با اشعه ایکس اینجا کلیک کنید.