تاريخ : دوازدهم دی 1400
ساعت : 13:17
کد : 4969
اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر کرد :
روال صدور مجوز ترخیص حداقل اسناد و تمدید مهلت رفع تعهد حداقل اسناد
اطلاعیه در خصوص مجوز ترخیص با حداقل اسناد و تمدید مهلت رفع تعهد حداقل اسناد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، به آگاهی می‌رساند نظر به لزوم بررسی درخواست‌های ترخیص با حداقل اسناد واصل شده به اداره کل تجهیزات پزشکی، با توجه به مصوبه کمیته تخصیص ارز 144 مورخ 1400/10/06 در خصوص روال صدور مجوز ترخیص با حداقل اسناد در مورد کالاهای مشمول نرخ رسمی و نیمایی صرفا اقلام کمبود (با در نظر گرفتن ایندکس غالب) در نظر گرفته می‌شود.

همچنین با توجه به مصوبه کمیته تخصیص ارز 145 مورخ 1400/10/08در خصوص تمدید مهلت رفع تعهد حداقل اسناد کالاهای مشمول نرخ نیما، به منظور تسریع در امور از 60 روز آینده صرفا متقاضیانی که 4 ماه از تاریخ اولین نامه جهت صدور مجوز ترخیص با حداقل اسناد گذشته باشد، مکاتبه ای با گمرکات مبنی بر تمدید حداقل اسناد مربوطه نخواهد شد.

لیکن متقاضیان می‌توانند تا دو هفته آینده نسبت به ثبت درخواست تمدید مهلت رفع تعهد حداقل اسناد خود به این اداره اقدام نمایند.