تاريخ : يازدهم بهمن 1400
ساعت : 12:08
کد : 4977
دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد:
انتصاب مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در طی حکمی مهندس روح اله مزینانی را به عنوان مدیرکل امورتجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر بهرام دارایی در این حکم آورده است:

جناب آقای مهندس روح اله مزینانی

احتراما پیرو ابلاغ شماره 655/55743 مورخ 1400/10/01، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل امورتجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود در کشور و تعامل سازنده با کلیه دست اندرکاران عرصه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مدیران و کارکنان سازمان، وزارت متبوع و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای بهبود شاخص های کیفی و کمی برای دسترسی عموم مردم به تجهیزات و ملزومات پزشکی موثر و مطمئن تلاش نمایید.

توفیق جنابعالی را در ایفای این مسئولیت از درگاه خداوند متعال خواستارم.