پنج شنبه 28 تير 1397
سوالات متداول

  ایمیل: lab@imed.ir

  شماره مستقیم 66727948

  شماره های داخلی (شماره تلفنخانه : 63420)

  سرکار خانم فاطمه خسروی (مسئول دفتر) 350

  خانم مهندس سپیده گلباز 357

 

  آقای میثم حاتمی 100

  سرکار خانم طاهره موسوی 362

  سرکار خانم شادی سادات نوابی 361

  سرکار خانم ندا مینایی 358

  آقای دکتر بابک لطیف 356

معرفی اداره کارشناسی تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی

اداره کارشناسی تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه اداره کل، وظیفه نظارت بر واردات تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تشخیص پزشکی را با بهره گیری از توانمندی کارشناسان در زمینه های تخصصی مرتبط بر عهده دارد.

اهداف

تامین تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تشخیصی مورد نیاز کشور مطابق با معیارها، الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی از طریق صدور مجوز واردات این محصولات و ایجاد رقابت سالم میان شرکتهای واردکننده قانونی تا در نتیجه آن کالای با کیفیت و قیمت مناسب در دسترس کلیه مصرف کنندگان و ذینفعان قرار گیرد.

 شرح وظایف

- کارشناسی و بررسی کیفی کالاهای آزمایشگاهی تشخیص پزشکی و ثبت و صدور کد IRC

ارتباط با آزمایشگاههای همکار و مراکز تخصصی در راستای ارزیابی و کنترل کیفیت اقلام وارداتی

- ارتباط با مصرف کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی تشخیص پزشکی از طریق انجمنهای تخصصی و صنفی و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی و اخذ آرا و نظرات ایشان در راستای بهبود عملکرد

- تدوین مقررات و دستورالعملهای مرتبط با حوزه کاری و اجرای آنها پس از تصویب کمیته فنی تجهیزات پزشکی

- ممیزی خطوط تولید کمپانی های خارجی از نقطه نظر شرایط تولید خوب (GMP)

- ارسال نمونه کالا به آزماشگاههای همکار به منظور ارزیابی ایمنی و عملکرد و تطابق با الزامات

- نظارت بر کالاهای وارداتی در سطح عرضه و مصرف از طریق مشارکت در طرحهای PMS، اخذ نمونه کالا از گمرکات کشور، سطح عرضه و مصرف با مشارکت سایر مراجع ذیربط

- همکاری با سایر ادارات زیر مجموعه اداره کل در راستای وظایف نظارتی و سیاستگذاری

- نظارت، پایش و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های در حال اجرا

 مخاطبین

 دانشگاههای علوم پزشکی

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

بیماران و مصرف کنندگان

شرکت های وارد کننده تجهیزات و فراورده های آزمایشگاهی