اداره تجهیزات پزشکی

  شماره مستقیم : 8-66756236

  شماره های داخلی (شماره تلفنخانه : 63420)

 جناب آقای دکتر رضا مسائلی

  آقای سید علی حسینی (مسول دفتر): 304/ 308

 

  آقای مهندس علیرضا سلیمانی(معاون فنی): 309

  آقای دکتر امیر رامهرمزی(مشاور): 315

  آقای مهندس پرهیزکار(مشاور): 304

  آقای مهندس مزینانی(مشاور): 304
  ایمیل: info@imed.ir

مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی
15728
چهارم بهمن 1396 ساعت 14:57
معاون فنی مدیرکل
7950
چهارم بهمن 1396 ساعت 16:28
7336
چهارم بهمن 1396 ساعت 16:48
مشاور اجرایی مدیر کل
5476
چهارم بهمن 1396 ساعت 16:28
4111
چهارم بهمن 1396 ساعت 16:43
3856
چهارم بهمن 1396 ساعت 16:41

معرفی مدیریت

به منظور نظام مند نمودن و نظارت بر فرآیند تولید، واردات ، ترخیص، صادرات، حمل و نقل و انبارش، توزیع، عرضه، نصب ، راه اندای و خدمات پس از فروش ، نگهداشت، قیمت گذاری و امحاء تجهیزات پزشکی، از جمله اقلام مصرفی ، نیمه مصرفی، دستگاهی ، تشخیصی، جراحی ، آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ، درمانی ، مراقبتی ، دندانپزشکی، توانبخشی و مواد اولی تولید این اقلام ، به استناد بندهای 11، 12 ، 13 ، 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 5 ماده 13، تبصره 2 ماده 14 و مواد 24 و 25 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل شده است.

اهداف و شرح وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی :

اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به ارتباط مستیقم پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها با تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و نقش آن در سلامت و حفظ جان بيماران و كاربران و به منظور صيانت از جان و مال بیمار، وظیفه نظارت بر تولید، عرضه، مصرف و کاربری تجهیزات و ملزومات پزشكي با كيفيت، ايمن، سالم، اصیل، اثربخش، در دسترس و با قیمت مناسب به جامعه هدف را بر عهده دارد و اهم ارائه خدمات مذکور به شرح ذیل می باشد:

1- مسئول نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات و فرآیندهای گوناگون در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و تهيه وپيشنهاد لوايح ،طرح ها ،آيين نامه ها وضوابط ومقررات درحوزه های یاد شده و بازنگری آنها.

2-برنامه ريزي به منظور سنجش واصلاح عملكرد فعالان حوزه تجهيزات و ملزومات پزشكی.

3-اعطای پروانه و شناسنامه فعالیت به شرکت ها و فعالان عرصه تجهیزات و ملزومات پزشکی(تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف)

4-نظارت بر امر ورود و ترخیص تجهيزات وملزومات پزشكی، دندانپزشكی وآزمايشگاهی

5- نظارت بر امر تولید و صادرات تجهيزات وملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمايشگاهی

6-نظارت و بازرسی بر قیمت و توزیع، عرضه، مصرف، کاربری و نگهدشت تجهيزات و ملزومات پزشكی

7- نظارت و ارزیابی وضعیت نگهداشت تجهيزات پزشكی، دندانپزشكی وآزمايشگاهی

8-نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

9- شبكه سازی واطلاع رسانی به منظور تبادل اطلاعات و تجارب ميان بخش هاي دولتی و غير دولتی جهت خلق و بهره برداری از فرصت هاي تجاری