شنبه 26 مرداد 1398
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ اعتبار
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/2998698/04/22
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی منقضیمنقضی
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی منقضیمنقضی
آرمان پرتو تصویرGEMRIExcite 1.5T, Excite HD 1.5T/3T, LX 1.5T, HDX 1.5T/3T, HDi/HDe 1.5T664/402349812/14
آرمان پرتو تصویرGECT ScanHispeed(Nxi,Fxi,Qxi)-Lightspeed(Qxi,Plus,Ultra16,Pro16,HP60,RT,Xtra,VCT,Pro32)- Brightspeed (Excel,Edge,Elite,Select)-CT/e-Highspeed Dual-Discovery HD750664/402349812/14
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافیIntegris 3000/5000 (H/V) Allura Xper FD (10/20) Integris CV9664/402349812/14
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/3554998/06/08
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486598/09/12
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486598/09/12
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486598/09/12
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486598/09/12
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486598/09/12
آکااندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152699/02/10
آکااندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152699/02/10
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/3827798/06/27
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex-ARC300-ARGUS-Bright View-Bright View X-Bright View XCT-Cardio 60-Cardio MD-CIRRUS-FORTE-Genesys664/2881398/10/11
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپی027664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/1059298/05/07
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/2595398/10/02
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624798/12/13
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/10/10
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/10/10
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/10/10
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/10/10
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/10/10
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/10/10
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/10/10
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/1531698/06/14
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/1531698/06/14
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور منقضیمنقضی
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/3043598/10/25
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/2187498/07/20
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/2187498/07/20
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/2187498/07/20
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuرادیوگرافی 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuفلوروسکوپی 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuسی آرم 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهSiemensماموگرافی 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهSiemensOPG 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهGEماموگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilipsماموگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهCarestreamOPG 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/08/28
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضی
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/2623398/10/02
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/07/26
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312999/02/23
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضی
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976899/01/26
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/4154599/02/10
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضی
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضی
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554298/12/08
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/3298298/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/3298298/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/3943898/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/3943898/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/3943898/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/3943898/05/15
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/3943898/05/15
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/3796198/12/25
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی تعلیق مجوز تا 97/10/20تعلیق مجوز تا 97/10/20
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/3107598/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/3107598/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/3107598/10/25
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/3747398/11/29
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829998/04/09
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829998/04/09
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829998/04/09
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/4154399/02/10
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403699/02/30
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرSewardساکشن منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرMedapساکشن منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف منقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافیک کانالهمنقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافسه کانالهمنقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافشش کانالهمنقضیمنقضی
مهندسی خشنودفرToyotaالکتروکاردیوگراف منقضیمنقضی
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/3523398/06/06
مهندسی پارس ایده آل سیستمROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی700-900664/3605898/12/04
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضی
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122199/02/08
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549399/03/11
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/2035998/09/18
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/2035998/09/18
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/3142498/10/18
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/3142498/10/18
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657498/06/15
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضی
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضی
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/2788298/04/05
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/2788298/04/05
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه: 138,242
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386