تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه ها
دستگاهمشخصات نیروی فنیتعرفه از مورخ 96/5/2 (ریال)
C-ARM ساعتمزد مهندس فنی1/050/000
رادیولوژی فلوروسکوپیساعتمزد مهندس ارشد فنی1/210/000
 ساعتمزد تکنسین فنی894/000
DR-DDR-CRساعتمزد مهندس فنی1/000/000
ماموگرافی دیجیتالساعتمزد مهندس ارشد فنی1/155/000
 ساعتمزد تکنسین فنی854/000
MRIساعتمزد مهندس فنی1/522/000
MRIساعتمزد مهندس ارشد فنی1/750/000
MRIساعتمزد تکنسین فنی1/195/000
Auto Analyserساعتمزد مهندس فنی728/000
Auto Analyserساعتمزد مهندس ارشد فنی874/000
Auto Analyserساعتمزد تکنسین فنی619/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد مهندس فنی773/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد مهندس ارشد فنی889/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد تکنسین فنی657/000
دیالیز- ROساعتمزد مهندس فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %9
دیالیز- ROساعتمزد مهندس ارشد فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %10
دیالیز- ROساعتمزد تکنسین فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %11
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد مهندس فنی898/000
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد مهندس ارشد فنی1/033/000
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد تکنسین فنی763/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد مهندس فنی840/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد مهندس ارشد فنی966/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد تکنسین فنی731/000
سی تی اسکن ساعتمزد مهندس فنی1/063/000
سی تی اسکن ساعتمزد مهندس ارشد فنی1/222/000
سی تی اسکن ساعتمزد تکنسین فنی903/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد مهندس فنی1/580/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد مهندس ارشد فنی1/818/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد تکنسین فنی1/343/000
گاما کمراساعتمزد مهندس فنی965/000
گاما کمراساعتمزد مهندس ارشد فنی1/103/000
گاما کمراساعتمزد تکنسین فنی817/000
آنژیوگرافیساعتمزد مهندس فنی1/197/000
آنژیوگرافیساعتمزد مهندس ارشد فنی1/273/000
آنژیوگرافیساعتمزد تکنسین فنی1/017/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد مهندس فنی781/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد مهندس ارشد فنی898/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد تکنسین فنی664/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد مهندس فنی601/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد مهندس ارشد فنی691/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد تکنسین فنی520/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد مهندس فنی974/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد مهندس ارشد فنی1/121/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد تکنسین فنی828/000
تجهیزات اسکوپی((Flexible & Rigid)ساعتمزد مهندس فنی793/000
تجهیزات اسکوپی((Flexible & Rigid)ساعتمزد مهندس ارشد فنی912/000
تجهیزات اسکوپی((Flexible & Rigid)ساعتمزد تکنسین فنی674/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد مهندس فنی864/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد مهندس ارشد فنی994/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد تکنسین فنی740/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد مهندس فنی950/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد مهندس ارشد فنی1/085/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد تکنسین فنی810/000
الکتروسرجریمهندس فنی655/000
الکتروسرجریساعتمزد مهندس ارشد فني753/000
الکتروسرجریساعتمزد تكنسين فني560/000
الکتروشوکمهندس فنی600/000
الکتروشوکساعتمزد مهندس ارشد فني691/000
الکتروشوکساعتمزد تكنسين فني520/000
فیکومهندس فنی720/000
فیکوساعتمزد مهندس ارشد فني830/000
فیکوساعتمزد تكنسين فني590/000
پمپ سرم-پمپ سرنگمهندس فنی570/000
پمپ سرم-پمپ سرنگساعتمزد مهندس ارشد فني650/000
پمپ سرم-پمپ سرنگساعتمزد تكنسين فني480/000
مانیتور علائم حیاتیمهندس فنی570/000
مانیتور علائم حیاتیساعتمزد مهندس ارشد فني660/000
مانیتور علائم حیاتیساعتمزد تكنسين فني490/000
تخت های جراحیمهندس فنی540/000
تخت های جراحیساعتمزد مهندس ارشد فني620/000
تخت های جراحیساعتمزد تكنسين فني460/000
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 18,772
 بازديد اين هفته 85,930
 بازديد اين ماه 325,749
 کل بازديدها 7,212,425
تعداد بازديد اين صفحه: 9,497
آدرس

 

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386