اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 8 تير 1401
قیمت عرضه و توزیع کالاهای حفاظت فردی کرونا
IRCنام کالا فارسینام شرکتمدلبرندکشور سازنده اصلیشرکت سازنده قانونیسقف قیمت فروش واردکننده / تولیدکننده(ریال)سقف قیمت فروش توزیع کننده / خرید مراکز درمانی (ریال)سقف قیمت فروش به مصرف کننده (ریال)تاریخ انتشار قیمتوجه افتراق فارسینوع ثبتتوضیحات
1.44541544064676E+15دستکش جراحی لاتکستعاونی آذر تجهیز طب ارسبدون پودرGTEXIranتعاونی آذر تجهیز طب ارس4575050325563641397/06/27آذر تجهیز طب ارستولید کننده 
1.48384013515737E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 8تولید کننده 
1.53203703092207E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8.5تولید کننده 
1.54350561277978E+15دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی بدون پودرRoyal Med-درین طب-سوپاMalaysiaسهل گستران درمان2875031625354201397/12/22دستکش جراحی لاتکسی یکبار مصرف استریل برند رویال مد - بدون پودرتولید کننده 
1.67989134258462E+15دستکش جراحی لاتکستوسعه صنایع پزشکی ماددستکش جراحی کم پودرPharmed MDIranتوسعه صنایع پزشکی ماد3300036300406561397/12/05دستکش جراحیتولید کننده 
1.88281417641702E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6تولید کننده 
1.88686874910544E+15دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی کم پودرRoyal Med-درین طب-سوپاMalaysiaسهل گستران درمان2375026120292601397/12/22دستکش جراحی لاتکسی یکبار مصرف استریل برند رویال مد - کم پودرتولید کننده 
2.06617556479971E+15دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز6.5تولید کننده 
2.07661779504054E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 8.5تولید کننده 
2.24632812962078E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8تولید کننده 
2.2591066180542E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوهوینیلسواکوIranتعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوه168703185573.3207842.0961399/02/30دستکش معاینه وینیل سایز بزرگتولید کننده 
2.42630115657807E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16متوسطتولید کننده 
2.48065647641103E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6.5تولید کننده 
2.54285734040098E+15دستکش جراحی لاتکسارم کوشادستکش جراحی کم پودر سوپرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا3135634491.638630.5921397/08/12دستکش جراحی کم پودر سوپرتولید کننده 
2.9647877649073E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16خیلی بزرگتولید کننده 
3.1825658812154E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 6.5تولید کننده 
3.23311053871861E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 8تولید کننده 
3.25389784769227E+15دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکش معاینه بدون پودرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا380040418044468209.281399/04/03دستکش معاینه بدون پودرتولید کننده 
3.2548848948953E+15دستکش معاینه نیتریلتولیدی دستکش حریر ایراندستکش معاینه نیتریل بدون پودر-100 عددینیتکس-nitexIranشركت دستكش حریر ایران304050334455374589.61398/02/16دستكش معاینه غیر استریل بدون پودرتولید کننده 
3.29226871157039E+15دستکش جراحی لاتکسارم کوشادستکش جراحی ارتوپدی یک لایهارمIranشركت تعاونی ارم كوشا3135634491.638630.5921397/08/12دستکش جراحی ارتوپدیتولید کننده 
3.63164186345912E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8.5تولید کننده 
3.67755393326914E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز7تولید کننده 
3.6877680730773E+15دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکش معاینه پودرزدهارمIranشركت تعاونی ارم كوشا343800378180423561.61399/04/03دستکش معاینه پودر زدهتولید کننده 
3.75780414086119E+15دستکش معاینه لاتکسسهل گستران درمانغیر استریل - بدون پودرRoyal Med - Dorin Teb - SupaMalaysiaسهل گستران درمان2336402570002878401399/04/03دستکش معاینه لاتکس رویال مد / بدون پودرتولید کننده 
3.78105748120913E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 7.5تولید کننده 
4.04402666739591E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوهوینیلسواکوIranتعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوه168703185573.3207842.0961399/02/30دستکش معاینه وینیل سایز متوسطتولید کننده 
4.93757572488454E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 7تولید کننده 
5.33296997669709E+15دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز متوسط جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده 
6.09612535849365E+15دستکش معاینه وینیلسهل گستران درمانغیر استریل - بدون پودرRoyal Med - Dorin Teb - SupaChinaسهل گستران درمان1813501995002234201397/12/22دستکش معاینه وینیل بدون پودر رویال مدتولید کننده 
6.17640801700109E+15دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز7تولید کننده 
6.33375049167649E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 7.5تولید کننده 
6.46278563678281E+15دستکش معاینه نیتریلتولیدی دستکش حریر ایراندستکش معاینه نیتریل بدون پودر-150 عددینیتکس-nitexIranشركت دستكش حریر ایران364875.6401363.16449526.73921398/02/16دستكش معاینه یكبار مصرف غیر استریل بدون پودر نیتریلتولید کننده 
6.60424125070245E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 8.5تولید کننده 
6.71409235502177E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16بزرگتولید کننده 
7.19844062113647E+15دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز7.5تولید کننده 
7.21181949060306E+15دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دستکش معاینه وینیل Mتولید کننده 
7.27059032459282E+15دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی بدون پودرSUPAIranسهل گستران درمان2285025130281501398/06/02دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل- سوپاتولید کننده 
7.29333213970439E+15دستکش جراحی لاتکستوسعه صنایع پزشکی ماددستکش جراحی بدون پودرPharmed MDIranتوسعه صنایع پزشکی ماد366004026045091.21397/12/05دستکش جراحیتولید کننده 
7.46015458438853E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 7تولید کننده 
7.84018325748763E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 6.5تولید کننده 
7.8657778517116E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7تولید کننده 
7.886549958226E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6تولید کننده 
7.92781288118562E+15دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی کم پودرSUPAIranسهل گستران درمان1810019910223001398/06/02دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل- سوپاتولید کننده 
8.03036119682554E+15دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز بزرگ جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده 
8.20262689347991E+15دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکس معاینه کم پودرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا343800378180423561.61399/04/03دستکش معاینه کم پودر سایز کوچک ومتوسط وبزرگ وبزرگترتولید کننده 
8.24120323585291E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 7.5تولید کننده 
8.31824838261555E+15دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز8.5تولید کننده 
8.37163057995965E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 8.5تولید کننده 
8.52201788930121E+15دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دستکش معاینه وینیل Lتولید کننده 
8.55522571990763E+15دستکش جراحی لاتکستعاونی آذر تجهیز طب ارسکم پودرGTEXIranتعاونی آذر تجهیز طب ارس4125045375508201397/06/27دستکش جراحی لاتکس استریلتولید کننده 
8.59267764757289E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7.5تولید کننده 
8.61158927252688E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6.5تولید کننده 
8.61943516314828E+15دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دسنکش معاینه وینیل Sتولید کننده 
8.7106146118719E+15دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16کوچکتولید کننده 
8.74699079618679E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7.5تولید کننده 
8.9253638121871E+15دستکش معاینه لاتکسسهل گستران درمانغیر استریل - کم پودرRoyal Med - Dorin Teb - SupaMalaysiaسهل گستران درمان1923202115602369401399/04/03دستکش معاینه لاتکس رویال مد/ کم پودرتولید کننده 
9.04463884209659E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 8تولید کننده 
9.18789184038229E+15دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز كوچك جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده 
9.22906455345131E+15دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز8تولید کننده 
9.42739552019655E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 7تولید کننده 
9.45637963610612E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 6.5تولید کننده 
9.63262893902E+15دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8تولید کننده 
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  607,412
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386