اخبار

فراخوان – سری اول صافی دیالیز اطفال
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و ملومات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: فراخوان – سری اول صافی دیالیز اطفال
فراخوان – سری اول صافی دیالیز اطفال
فراخوان – سری اول کیسه UVA
۱۳۹۶ چهارشنبه ۷ تير
رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: فراخوان – سری اول کیسه UVA
فراخوان – سری اول کیسه UVA
گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
۱۳۹۶ دوشنبه ۵ تير
مسئول واحد تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
رئیس داره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار به تاریخ 1396/04/03
بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و  شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار
همکاری معاونتهای درمان و غذا و دارو دانشگاهها جهت تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملز...
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
آقای میرمعینی سرپرست اداره تفویض، برنامه ریزی و امور استانها خبر داد: لزوم همکاری معاونتهای درمان و غذا و دارو دانشگاهها در تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
همکاری معاونتهای درمان  و غذا و دارو دانشگاهها جهت تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱ تير
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یک کالا در فیلد ارتوپدی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ابلاغ کرد: ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یک کالا در فیلد ارتوپدی
ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یک کالا در فیلد ارتوپدی
فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا ودارو خبر داد: فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهيزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو: بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
  • پايگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • اطلاع رسانی imed.ir
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • سامانه جامع تجارت ایران